Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "acquirement"
Func. Word Definition Pron.
N acquirement فراگیری ə'kwaıərmənt
N acquirement تحصیل {هنر و فن} ə'kwaıərmənt
N acquirement عادت ə'kwaıərmənt