Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "abjure"
Func. Word Definition Pron.
V abjure سوگند شکستن æb'dʒʋr
V abjure برای همیشه ترک گفتن æb'dʒʋr
V abjure مرتد شدن æb'dʒʋr
V abjure رافضی شدن æb'dʒʋr