Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "Reconciliation"
Func. Word Definition Pron.
N reconciliation اصلاح ,rekən,sılı'eıʃən
N reconciliation اشتی ,rekən,sılı'eıʃən
N reconciliation مصالحه ,rekən,sılı'eıʃən
N reconciliation تلفیق ,rekən,sılı'eıʃən