Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "Nemesis"
Func. Word Definition Pron.
NPR Nemesis الهه انتقام 'nemısıs
N nemesis کینه جویی 'nemısıs
N nemesis انتقام 'nemısıs
N nemesis قصاص 'nemısıs