Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "Delusion"
Func. Word Definition Pron.
N delusion فریب dı'lu:ʒən
N delusion اغفال dı'lu:ʒən
N delusion پندار بیهوده dı'lu:ʒən
N delusion وهم dı'lu:ʒən
N delusion غلط dı'lu:ʒən