Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "Constellation"
Func. Word Definition Pron.
N constellation صورت فلکی ,kɒnstə'leıʃən
N constellation برج ,kɒnstə'leıʃən
N constellation مجمع الکواکب ,kɒnstə'leıʃən