Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
English » Farsi Translations for "Coefficient"
Func. Word Definition Pron.
N coefficient ضرب کننده ,kəʋə'fıʃənt
N coefficient ضریب ,kəʋə'fıʃənt
N coefficient عامل مشترک ,kəʋə'fıʃənt