Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
Farsi » English Translations for "کودک تازه براه افتاده"
Func. Word Definition Pron.
N کودک تازه براه افتاده toddle
N کودک تازه براه افتاده toddler