Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
Farsi » English Translations for "دیاستاز عامل تجزیه لخته خون"
Func. Word Definition Pron.
N دیاستاز عامل تجزیه لخته خون plasmin