Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
Farsi » English Translations for "جلوگیری از بروز احساسات"
Func. Word Definition Pron.
N جلوگیری از بروز احساسات inhibition

Farsi » English Indirect translations for "جلوگیری از بروز احساسات"
Func. Word Definition Pron.
V از بروز احساسات جلوگیری کردن inhibit