Farsi Dictionary

Farsi - English Dictionary

Persian Dictionary

Farsi English Translation

Share |
Word
Farsi » English Translations for "استفاده از اسکله و بارانداز و تاسیسات وابسته به اسکله یا لنگرگاه"
Func. Word Definition Pron.
N استفاده از اسکله و بارانداز و تاسیسات وابسته به اسکله یا لنگرگاه wharfage